Călătorie. exil

Călătorie. exil

Gheorghe Mocuța

Data publicării: 1 ian. 2007

Descriere:

„Aş spune că Gheorghe Mocuţa scrie o carte despre „familiarizarea“ cu acel dincolo – un Paris care poate fi (este) paradis şi infern. Exilul parizian încearcă a recupera cuvintele, imagini, versuri ale „celuilalt ţinut“. O carte despre viaţă şi trecere: un volum al cotidianului care încearcă a-şi suporta limita tragică. Ultima carte a remarcabilului cărturar Gheor­ghe Mocuţa este un exerciţiu de supravieţuire, într-un univers crepuscular.” (Cornel Ungureanu)